”DU er budskapet”

Rune Larsen bildeKurs i overtalende kommunikasjon

Visste du at det tar 15 sekunder før et publikum har bestemt seg for om de liker eller misliker en artist/foredragsholder?
Visste du at 85% av din suksess i forretningslivet er avhengig av effektiv kommunisering? Visste du at 93% av all kommunikasjon er nonverbal?

Kanskje det ovenstående er kjent stoff. Kanskje er det nytt. Poenget et at vi i alt for liten grad tar konsekvensen av dette enkle faktum: God kommunikasjon er helt avgjørende hvis vi har en vare vi ønsker å selge, eller en idè vi ønsker å formidle.

Rune Larsen har i over 40 år hadde sitt levebrød som kommunikator, det være seg på scene, på TV-skjerm, som skrivende journalist, eller på talerstolen. I løpet av den tiden har han gjort seg erfaringer som han mener er anvendelige i en hver form for kommunikasjon.

  • Det er de samme prinsippene som gjelder på en scene som i et møte med 4-5 mennesker. All kommunikasjon er dialog og dersom man ikke tar utgangspunkt i den virkelighetsoppfatning tilhørerne har, kan man få problemer med å bli forstått, sier Rune Larsen.
  • Noen ganger svarer vi på spørsmål som ikke er stilt, eller vi holder et foredrag om hvordan et urverk fungerer når noen bare vil vite hva klokken er.
    Når vi ikke makter å nå frem med vårt budskap er det ofte fordi vi ikke har gjort oss kjent med mottageren.

Den taleren som klarer å se med tilhørerens øyne og høre med tilhørerens ører, har store muligheter med å nå frem med sitt budskap.

Rune Larsen har i ti år kurset næringslivsfolk, prester og nye TV-ansikt. I løpet av den tiden har han erfart at det finnes noen prinsipper som er anvendelig for alle typer kommunikasjon. Måten å komponere en forestilling er svært lik måten å komponere en tale. Den nonverbale kommunikasjonen er også like avslørende for en artist som for en foredragsholder.
Disse prinsippene, sammen med en muslimsk eksempelfortelling, danner utgangspunktet for kurset: ”DU er budskapet” og foredraget ”Vær deg selv – på ditt beste”

Kurset
Kurset er delt i to, en teoretisk del og en praktisk del der deltagerne får praktisere det de har lært. Noe av det man gjennomgår er:

De 15 første sekundene

Kroppsspråk
Klær og grad av velpleidhet
Ansiktet og øynene
Stemmens klangfarge

Engasjement
det viktigste i all kommunikasjon

Hva vil det si å underholde tilhøreren?

Forslag til åpning

Komposisjon av et foredrag

Kjenn ditt publikum
Bygg budskapet på tilhørerens behov

Mikrofonteknikk

Hvordan overvinne lampefeber

Kommunikasjonens 10 bud

Kurset kan gjennomføres på en eller to dager, alt etter hvor mye praktiske øvelser som blir inkludert. Dersom deltagerne, etter kurset er ferdig, har fått en bedre forståelse av følgende indiske visdomsord har det ikke vært forgjeves.

”Jeg hører ikke hva du sier for ditt liv roper for høyt”